Uitleg en Ruilregels

In de Ruilwinkel draait alles om punten en s peelt geld geen rol. U opent bij de Ruilwinkel een gratis "ruilrekening" waarop u punten spaart door goederen te brengen. Met het opgebouwde saldo kunt u weer spullen meenemen uit de winkel. U kunt ook punten verdienen door een klus/dienst aan te bieden om andere deelnemers te helpen. Dit wordt dan onderling afgestemd en is op eigen risico. De medewerkers van de Ruilwinkel advis eren u enregelen een diens tenformulier waarmee de punten worden bij- of afges chreven via de adminis tratie.Door het gebruik van punten is ruilen 'met gelijk oversteken' niet nodig.

Wie kan er mee doen?

Iedereen vanaf veertien jaar oud kan deelnemer worden. Het lidmaatschap is gratis. Per gezin kan er maximaal één persoon Iid worden.

Hoe wordt u deelnemer?

Om deelnemer te worden, komt u in de Ruilwinkel lang s met uw legitimatiebewijs. U opent een ruilrekening en er wordt genoteerd wat u te ruilen heeft. U ontvangt vijftien startpunten bij inschrijving gratis van ons.

Spullen brengen

Als u spullen heeft die u niet meer gebruikt, kunt u deze (schoon, heel en compleet!) naar de Ruilwinkel breng en. In overleg bepalen we samen hoeveel punten uw aang eleverde goederen waard zijn. De punten worden op uw "ruilrekening" bijgeschreven.

Spullen meenemen

In de Ruilwinkel kunt u ook spullen uitzoeken en meenemen. De punten worden afgeschreven van uw "ruilrekening". Informeer wel naar uw puntentegoed.

Diensten aanbieden en afnemen

U kunt punten verdienen door anderen te helpen. De Ruilwinkelier adviseert als dat nodig is. Een richtlijn voor het uurtarief is vijftien punten. De deelnemers bepalen echter zelf het precieze aantal punten voor een dienst. Als u dingen gedaan wilt hebben die u zelf niet goed kunt, kan de Ruilwinkel helpen met zoeken naar iemand die u kan helpen. Het aanbieden en afnemen van diensten wordt in onderlingoverleg tussen de deelnemers bepaald en is op eigen risico. Na afloop rekent u af door een dienstenformulier mee te geven waarop de punten zijn ingevuld.

Vraag + Aanbod

In de ruilwinkel hangt een overzicht van vraag en aanbod. Kunt u niet vinden wat u zoekt, vraag het dan aan de Ruilwinkeliers. U kunt natuurlijk altijd bellen of mailen met de Ruilwinkel.

Afmelden

U kunt zich elk moment afmelden als deel nemer. Over een eventueel punten tekort of tegoed maken wij met u afspraken. Meer informatie via de coördinatoren.

Mogelijkheden bij de ruilwinkel
Cadeaubonnen

Geef eens een cadeaubon van de ruilwinkel! U bepaalt zelf hoeveel punten de bon waard is. De ontvanger kan deze vrij besteden in de ruilwinkel.

Rommelmarkt

Drie tot vier keer per jaar organiseren wij een rommelmarkt. Hier verkopen wij goederen die apart worden verzameld of langer dan 2 maanden in de winkel staan. Van de opbrengst betalen wij de extra onkosten zoals koffie, thee en bezine voor de ruilwinkelbus.

Vier ochtenden per week biedt de Ruilwinkel ervaringsplaatsen voor mensen die werkervaring willen opdoen als dagbesteding. De vrijwilligers kunnen op deze manier bijvoorbeeld de taal leren, werkritme opdoen en kennismaken met de arbeidsmarkt.

Informatie voor vrijwilligers

De Ruilwinkel wordt gedraaid door vrijwilligers. Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen informatie opvragen bij het Vrijwiligerspunt Goes.

T. 0113-27 71 11 of mail ons via onderstaande contactbox.