Privacy Statement SMWO 


Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt SMWO in sommige gevallen uw persoonsgegevens. SMWO vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij SMWO veilig zijn en dat wij ons bij de verwerking houden aan de geldende wettelijke regels. 


Waarom heeft SMWO een Privacy Statement? 


We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet wat persoonsgegevens zijn, hoe wij daarmee omgaan, welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een identificeerbaar persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van SMWO bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een geanonimiseerd IP-adres. 

Van wie verwerkt SMWO persoonsgegevens? 

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van SMWO bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer cliënten, vrijwilligers, stagiaires en medewerkers van SMWO. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van gemeenten, samenwerkingspartners, netwerkpartners en leveranciers van SMWO. 
Belangrijk: als u als gemeenten, samenwerkingspartners, netwerkpartners of leveranciers persoonsgegevens van uw medewerkers, bewoners of vrijwilligers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om de betrokkenen hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw betrokkenen geven. Zij weten zo precies hoe SMWO omgaat met hun persoonsgegevens. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

SMWO is verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens als zij de persoonsgegevens zelf heeft verzameld en verwerkt. Als een andere partij de persoonsgegevens aanlevert is deze verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en de wijze waarop zij die aanleveren. Na ontvangst van de persoonsgegevens van een derde partij is SMWO verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens. SMWO blijft ten allen tijde formeel-juridisch degene die beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens er worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Zijn de door SMWO ontvangen persoonsgegevens tegenstrijdig met de wetgeving en niet in het belang voor of van de doelbepaling dan zal SMWO de tegenpartij hierop attenderen en de persoonsgegevens niet verder verwerken. 

Website

Uiteraard gaan we ook zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van onze website. Om de inhoud op onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de informatiebehoeften van bezoekers maakt SMWO onder meer gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie hierover lees onze volledige Privacyverklaring.