gedicht

Ruilregels

Voor het ruilen van goederen en klussen gelden regels, ze zijn nu eenmaal nodig.

 • Zorg dat u uw deelnemersnummer weet of bij u hebt. Het is nodig voor het inleveren of meenemen van spullen.
 • Medewerkers van de Ruilwinkel bepalen samen met u het aantal punten voor uw ingebrachte spullen.
 • Tot 10 punten koopt de winkel uw spullen en worden de punten direct bijgeschreven op uw ruilrekening. Er zijn uitzondering voor bepaalde artikelen, deze worden op eigen nummer gezet. Artikelen die voor meer dan 10 punten worden geruild, daarvan worden de punten pas bijgeschreven als een ander uw artikel meeneemt.
 • Voor een aantal artikelen geldt een beperking voor het aantal dat u per week mag inleveren. Ook is er geregeld een stop op het aannemen van bepaalde artikelen of wordt er kritischer gekeken. Meer informatie vindt u op deze website of in de winkel.
 • U kunt één keer per maand een overzicht krijgen van uw puntensaldo. Klopt dit volgens u niet, meld dat dan zo spoedig mogelijk en neem daarvoor de kopieën van de bonnen mee.
 • Deelnemers die meegenomen spullen doorverkopen, bijvoorbeeld via internet of op een rommelmarkt, worden uitgeschreven als deelnemer en zijn niet meer welkom bij de Ruilwinkel.
 • Vanzelfsprekend worden gestolen goederen niet ingenomen. Bij twijfel wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 • Spullen brengen kan tot 16.30 uur (zaterdag tot 15.30 uur).
 • Spullen die in de innameruimte staan kunnen niet worden meegenomen.
 • Laat de sticker op het artikel zitten en bewaar de bon. Is het niet goed, dan kunt u het de volgende dag terugbrengen.
 • Per gezin krijgt u één deelnemerspas. Leden van een gezin kunnen zich niet voor een tweede of derde keer inschrijven.
 • Vanaf 16 jaar kunnen jongeren zonder begeleiding de winkel bezoeken.
 • Klussen die u door een andere ruilwinkel-deelnemer laat uitvoeren zijn op uw verantwoording. De Ruilwinkel kan niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Honden zijn niet welkom in de ruilwinkel, uitgezonderd hulphonden en blindengeleidehonden.